Όροι Εισιτηρίων

  1. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε την συναυλία μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου.
  2. Η έγκαιρη προσέλευση στον χώρο εκδήλωσης είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και πιο άνετη εξυπηρέτηση των θεατών και εξασφαλίζει την εύρεση καθίσματος.
  3. Παρακαλούνται οι θεατές να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας του 1,5μ σε όλες τις ουρές του χώρου.
  4. Παρακαλούνται οι θεατές να φορούν την προστατευτική μάσκα κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο.
  5. Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της παράστασης και να το επιδεικνύουν σε περίπτωση εξόδου και επιστροφής τους στο χώρο του θεάτρου.
  6. Υπενθυμίζεται ότι οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ότι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας και μόνο.
  7. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της παράστασης θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Σε αύτην την περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή εισιτηρίων. Εάν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του